หลังจากมีความคิดที่จะตัดเสื้อเอง...(มานานมาก)
จนพอมีจะเวลาลงมือสักที

,,,
,,
ลุย,,,
วาดแพทเทิร์นง่ายๆ (ลองๆวัดจากเสื้อที่มีอยู่)
ตัดผ้า ลงมือเย็บอย่างด่วน เนื่องจากต้องสอบ(มันทุกอาทิตย์)
ไม่ง้อจักร (เพราะยังไม่มี 555+)  ,,,,เย็บมือโลดค่ะ  ใจมันรัก
แล้วก็ออกมาประการเป็นเช่นนี้แล 

ผลออกมา  ,,,,สั้นและพอดีช่วงสะโพกไปหน่อย
พอได้ลองทำก็เริ่มที่จะรู้ว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง
เอาไว้,,,,แก้มือใหม่คราวหน้าค่ะ